Firma noastră

Firma SC RECON SA s-a înfiintat la data de 5.02.1993 conform Hotãrârii Consiliului Local Brasov nr. 2/1993 prin divizarea Regiei Autonome RIAL Brasov.

SC RECON SA s-a privatizat în baza prevederilor Legii 58/91 si Legii 77/94 (prin metoda MEBO) în urma încheierii contractelor cu FPS nr. 274/09.06.1995 si contractul C 173/18.05.1995 cu FPP Transilvania III.

Actiunile au fost cumpãrate de cãtre salariati, firma devenind astfel o firmã cu capital integral privat.

Firma este specializatã în prestãri servicii de constructii , instalatii, drumuri, transport si reparatii auto-utilaje, aprovizionare desfacere materiale de constructii, preparate mixturi asfaltice si betoane.

 În 9.11.2000 firma a fost certificatã SR-EN ISO 9002/1995cu certificatul nr. 32 eliberat de firma QUALITAS din Bucuresti.

Recertificata conform cu SR EN ISO 9001/2001 la data de05.12.2003, cu certificatul nr. 142 eliberat de firma Qualitasdin Bucuresti, pentru:

  • CONSTRUCTII DE CLADIRI - cod CAEN FA 4521;
  • LUCRARI DE CONSTRUCTII DE CAII DEE COMUNICATII TERESTRE - cod CAEN FA 4523
  • INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII - cod CAEN FA 453

In martie 2006 s-a obtinutCertificarea Sistemului de Management Integrat : CALITATE, MEDIU, SECURIATEA SI SANATATEA OCUPATIONALA

  • SR EN ISO 9001 : 2001 - Certificat SRAC nr. 3710 / 8.03.06
  • SR EN ISO 14001 : 2005 - Certificat SRAC nr. 592 / 8.03.06
  • OHSAS 18001 : 2004 - Certificat SRAC nr. 162 / 8.03.06

RECON este prima firmă din oraș care a utilizat :

· Tehnologia cu polietilena de înaltă densitate - înlocuire conducte alimentare apă, lucrare executată pe str.Nicolae Bălcescu
· Frezare la rece cu freze VIELHABEN
· Utilizarea materialului decapat prin reciclare la cald
· Stație asfalt tip AMMANN cu productivitate 90 to/oră asistată de calculatoare de proces
· Stație de beton STTETER cu productivitate de 60mc/ora a carei functionare este asistată de calculator (pusă in functiune in 1997)

Dezvoltarea si folosirea de tehnologii moderne au facut ca RECON sa fie un promotor in domeniu pentru firmele infiintate ulterior.

S.C. RECON S.A. funcționează
pentru oameni prin oamenii ei.