Resurse umane

SC RECON SA are un nr de 260 de angajati.

Menegementul firmei considerã prioritar, în domeniul gestionãrii resurselor umane, mentinerea si motivarea adecvatã a salariatilor si schimbarea mentalitatii de salariat în cea de salariat-actionar.

Elaborarea strategiei de resurse umane a avu ca elemente de inceput:

  • misiunea
  • viziunea
  • obiectivele
  • strategia generalã a firmei
  • rezultatele analizei SWOT

Strategia de resurse umane

  • Întreaga strategie este constituitã pe fundamentul principiilor si valorilor de culturã organizationalã