Servicii

 • Fabricarea de elemenete de dulgherie si tâmplãrie pentru constructii
 • Fabricarea elementelor din beton pentru constructii
 • Constructii, inclusiv lucrãri de artã
 • Constructii de autostrãzi, drumuri
 • Lucrãri de instalatii electrice
 • Lucrãri de instalatii sanitare, încãlzire centralã
 • Lucrãri de instalatii gaz
 • Lucrãri de vopsitorie, zugrãveli
 • Comert cu materiale de constructii
 • Transporturi rutiere de mãrfuri
 • Depozitãri
 • Închiriere masini si echipamente de constructii