Structura organizatorica

Proiectarea structurii organizatorice a avut la bazã, în principal cerintele impuse de:

 • Elaborarea si implementarea unor stategii coerente de dezvoltare
 • Diversitatea lucrãrilor, serviciilor si produselor realizate de firmã
 • Asigurarea descentralizãrii
 • Implementarea Sistemului de Asigurare a Calitãtii
 • Delimitarea responsabilitãtilor si stabilirea unor limite clare de competentã care sã asigure coordonarea eficace a activitãtilor
 • Stabilirea unor criterii unitare pentru aprecierea profitabilitãtii si adaptare la schimbãrile pietei si ale mediului de afaceri

Structura actualã a firmei cuprinde douã tipuri de entitãti:

 • Servicii si compartimente organizate ca servicii suport
 • Servicii productive organizate ca centre de profit

UE

PROGRAM FINANŢAT DE COMUNITATEA EUROPEANĂ
     
      RECON a participat cu succes la licitaţia deschisă privind: Dezvoltarea capitalului uman prin calificarea personalului muncitor si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru implementarea Sistemului de Management Integrat ( Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate ocupationala.

Obiectivele Propuse în cadrul proiectului:

 • analiza, actualizarea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat
 • calificarea personalului muncitor

Scopul Urmărit

 • creşterea calităţii lucrărilor executate
 • respectarea măsurilor impuse de lege pentru protecţia mediului, sănătate şi securitate ocupaţională